top of page
Flytande hjärtan

MENTORSPROGRAM

Är du ljusdesigner, verksam i Sverige och vill lära dig mer av en yrkeserfaren mentor? Ansök om att få en erfaren mentor via Svenska Ljusdesigners mentorprogram!

Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis äldre) person har rollen som förebild och erbjuder sin kompetens, erfarenhet, tid och sitt nätverk till en person, till exempel, studerande, konstnärer, installatörer, arkitekter och andra som är intresserade.


Mentorprogrammet löper under en period på ca.12 månader. Under denna period åtar sig adept och mentor att självständigt träffas vid ett antal fysiska möten samt att hålla viss löpande kontakt via telefon eller mail.


Adepter och mentorer deltar i programmet utan arvode.


Är du intresserad av LD mentorprogram? Nedan hittar du en lista med ackrediterade ljusdesigners som är tillgängliga som mentorer. Du kontaktar själv den du skulle vilja ha som mentor, all kontakt sker direkt mellan dig och mentor.


Varför mentor?

En mentor är en erfaren professionell förebild som delar med sig av sina erfarenheter och ger dig råd och hjälp för din personliga och professionella utveckling. Genom en mentor kan du få stöd, konkreta tips, synpunkter, uppmuntran och ökat självförtroende.


En mentor är användbar var du än befinner dig i din karriär. Oavsett om du står i startgroparna till karriären, står inför ett vägskäl och funderar på ny inriktning, eller vill ta ett nytt steg på karriärtrappan, kan en mentor vara till stor nytta. Bara att bolla tankar och funderingar med en utomstående person kan vara ovärderligt. Dessutom har du chans att få tips och råd från en person som redan har vandrat längs den väg du ska gå–någon som redan har gjort misstagen och dragit lärdom av dessa.


Du som adept bör leta efter någon som du respekterar professionellt och som har haft framgång i sitt område och som förkroppsligar de professionella egenskaper du arbetar för att uppnå. En mentor från Svensk Ljusdesigner är en ackrediterad ljusdesigner som arbetar dagligen med ljusdesign i offentlig miljö.

Tillgängliga mentorer:

Bertil Göransson, Luxera AB  -  bertil.goransson@luxera.se

Fanny Englund, Light Bureau  -  fanny.englund@lightbureau.com

Helena Andersson Åkerberg, Lighthouse AB  -  helena.akerberg@lighthouseab.se

Mia Lif, Light Bureau  -  mia.lif@lightbureau.com

bottom of page